Pavadinimas Aukštis/ ilgis, cm
Žvakės deginimui
Stalas S-1 70 / 50 Žvakė tradicinė baž. 20, Žvakė tradicinė baž. 30, Žvakė tradicinė vaškinė baž. 22